Jak skonfigurować Tryb Osobisty na iPhone’ie i udostępnić połączenie internetowe?

Tryb Osobisty jest dostępny w większości współczesnych modeli iPhone’a i służy do udostępniania połączenia internetowego między urządzeniami. Przewodnik ten wyjaśni, jak skonfigurować Tryb Osobisty oraz jak skutecznie udostępnić połączenie internetowe innym urządzeniom.

Środowisko

Aby skonfigurować Tryb Osobisty, użyj wersji iOS 8 lub nowszej.

Konfiguracja Wi-Fi

Pierwszym krokiem będzie skonfigurowanie prywatnego Wi-Fi. Przejdź do Ustawień -> Wi-Fi -> Dodaj Sieć, aby wprowadzić hasło Wi-Fi i skorzystać z połączenia.

Uruchomienie Trybu Osobistego

Aby uruchomić Tryb Osobisty, przejdź do Ustawień i dotknij opcji Tryb Osobisty. Wybierz, które aplikacje mają być dostępne podczas udostępniania połączenia.

Dodawanie Współużytkowników

Gdy skonfigurujesz Tryb Osobisty, możesz rozpocząć dodawanie innych użytkowników za pomocą Grup Wspólnota Apple. Możesz dodać użytkowników za pomocą ich adresów e-mail lub poprzez bezpośrednie wprowadzenie ich imienia i nazwiska w panelu administracyjnym Trybu Osobistego.

Uruchamianie dla Innych

Jak tylko inny użytkownik zostanie zapisany, może od razu korzystać z trybu osobistego na swoim urządzeniu iPhone. Przed rozpoczęciem korzystania z trybu osobistego będzie musiał wprowadzić nazwę sieci i hasło Wi-Fi, które zostały wcześniej skonfigurowane.

Zmiana Trybu

Możesz zmieniać Tryb Osobisty każdej chwili. Przejdź do Ustawienia -> Tryb Osobisty, aby wybrać, które aplikacje będą dzielić połączenie.

Wyłączanie Trybu Osobistego

Aby wyłączyć Tryb Osobisty, ponownie przejdź do Ustawienia -> Tryb Osobisty. Znajdziesz tam opcję Wyłącz Tryb.

Konfiguracja Wi-Fi

Aby skonfigurować sieć Wi-Fi, otwórz Ustawienia aplikacji na swoim iPhonie i dotknij Wi-Fi. Następnie kliknij przycisk „Dodaj sieć”. Wprowadź nazwę sieci i hasło, aby móc skorzystać z połączenia internetowego.

Dodawanie Współużytkowników

Gdy już skonfigurujesz Tryb Osobisty, możesz rozpocząć dodawanie innych użytkowników za pomocą Grup Wspólnota Apple. Możesz dodać użytkowników za pomocą ich adresów e-mail lub poprzez bezpośrednie wprowadzenie ich imienia i nazwiska w panelu administracyjnym Trybu Osobistego.

Uruchamianie dla Innych

Jak tylko drugi użytkownik zostanie dodany, może od razu korzystać z trybu osobistego na swoim urządzeniu iPhone. Przed przystąpieniem do korzystania z trybu osobistego będzie musiał wprowadzić nazwę sieci i hasło Wi-Fi, które zostały wcześniej skonfigurowane.

Zmiana Trybu

Możesz zmieniać Tryb Osobisty w dowolnym momencie. Aby to zrobić, ponownie przejdź do Ustawienia -> Tryb Osobisty. Umożliwi Ci to wybranie, które aplikacje będą dzielić połączenie.

Dodawanie współużytkowników

Gdy już skonfigurujesz Tryb Osobisty, możesz rozpocząć dodawanie innych użytkowników za pomocą Grup Wspólnoty Apple. Możesz dodać osoby, które będą dzielić Twoje połączenie, za pomocą ich adresów e-mail, lub bezpośrednio z panelu administracyjnego Trybu Osobistego, wprowadzając ich imię i nazwisko.